Gym kungsan om covid-19

 

För att förebygga smittspridning via vårt gym gäller följande regler:

1. Vid sjukdom eller förkylningssymptom får du inte vistas i gymmets lokaler. Detta gäller sedan tidigare.

2. Utökad försiktighet gäller, om någon i din familj är eller nyligen har varit sjuk får du inte heller vistas i gymmets lokaler.

3. OM någon av er kunder har testat positivt för covid-19 och befunnit sig i gymmets lokaler de senaste två veckorna, så är det viktigt att ni hör av er till oss. Vi kan då vidta lämpliga åtgärder för att minska att smittan sprids vidare. 

4. Tvätta och sprita händerna både före och efter träningspassen. Som vanligt gället också att du ska torka av maskinerna efter användning med medlet som finns i gymmet.