Åldersgränser

Du måste vara 13 år för att få träna på gymmet och då endast med vuxet sällskap.

För att träna själv måste du ha fyllt 15 år.